1. Mohinder singh. 78M- Newspaper
2.Hardhyal Singh. 54M-H no-266, Karol bhag.
3.Tilk Raj.67M.161, S-Sant Nagar.jal
4.Poonam Devi65F and 5.Pooja Rani 22F.189 new raj nagar basti bawa khel jal
6.Nabya 9F same raj nagar
7.Isha 22F Basti seikh adda
8.Avtar Singh.52M .500 Raja Garden jal
9.Amarjot.11M.498 raja garden.jal