(ਅਜੈ ਕੋਛੜ)

ਅਜ ਯੂਵਾ ਵਿਕਾਸ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋ ਕਲ 10ਵਜੇ ਮਸਜਿਦ ਹਾਮਜਾ ਅਮਰ ਨਗਰ ਤੋ ਚਲ ਕੇ ਅੈਸ ਡੀ ਅੈਮ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਨਾਗਰਿਤਾ ਬਿਲ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਾਰਥੀ ਫੂਕ ਮਜਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.