ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ

Most Immediate