Home Global ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਕੌਸਂਲਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ...

ਰਾਕੇਸ਼ ਕਲੇਰ ਕੌਸਂਲਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ