Home Punjabi-News ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ “ਰੈਮਾਨ ਮੈਗਸੇਸੇ”ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ “ਰੈਮਾਨ ਮੈਗਸੇਸੇ”ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਰਵੀਸ ਕੁਮਾਰ ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ.ਵੀਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ‘ਰੈਮਾਨ ਮੈਗਸੇਸੇ” ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਆ।