14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਖੀਰ ਮਿਤੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ ਆਫ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 22 ਜਨਵਰੀ

ਚੋਣਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ