(ਨਰਿੰਦਰ ਭੰਡਾਲ)

ਪਿੰਡ ਭੰਡਾਲ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਸੁੰਮਨਸਾਂਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼