The list is as under :

1-Amardeep Singh Khanna- Nabha –

2-Makhan Sharma – Barnala

3-Naresh Kumar – Sangrur

4-Lalit Gupta , Advocate– Faridkot

5- Vinod Bansal — Moga

6-K K Aggarwal – Bathinda

7-Sukhwinder Singh Whisky -Rupnagar ( Ropar 0

8-Rakesh Marwaha – Hoshiarpur

9- Manoj Kumar Bhasin

10 – Ranjan Kumar – Gurdaspur

11-Sohan Lal Banga – Phagawara

12 -Ms Vibhuti Sharma -Pathankot