ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ
ਨਾਮ-ਪਨਵ ਕੁਮਾਰ
ਮਾਤਾ-ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ
ਪਿਤਾ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ
ਵਾਸੀ ਨੂਰਮਹਿਲ,ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ